İnsan Kaynakları

Sahip olduğu başarıya, çalışanlarının gücü ve desteği ile ulaşan ve en önemli değerinin insan kaynağı olduğuna inanan Algotrio,

  1. Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmayı,
  2. Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmayı,
  3. Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamayı,
  4. Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemeyi,
  5. Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemeyi,
  6. Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi,
  7. Şirket içerisinde iletişim ve ekip çalışmasına iyi bir ortam sağlamayı,
  8. Başarıyı teşvik eden ve ödüllendiren sistemler geliştirmeyi ve uygulamayı,
  9. Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunmayı insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.

Staj İmkanları

Şirketimiz, gençlerin profesyonel hayata hazırlanmasında stajların büyük önem taşıdığı inancıyla, lise ve üniversite öğrencilerine staj imkânı sağlamaktadır. Staj programlarımızda öğrencilerin aldıkları teorik bilgilerin uygulamalarını görmelerine yardımcı olmak ve iş yaşamı hakkında genel fikir sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Şirketlerimiz stajyer alımlarını yaz dönemi için Mayıs ayında, kış dönemi için ise Eylül ayında yapmakta; staj süreleri projelerin yoğunluğu ve ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmektedir. Stajyer adaylarının belirli kriterleri; not ortalaması, staj tarihi ve stajın zorunlu olması vb. unsurları karşılamaları gerekmektedir.

Bize Katılın
Merak ettiğiniz herşey için bize ulaşın